Loading...

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

कोमट पाणी


बाबूरावाना तपासून डॉक्टर म्हणाले, ‘‘तुम्हाला मलावरोधाचा त्रास आहे. तुम्ही
रोज सकाळी उठताच ग्लासभर कोमट पाणीप्या.’’ त्यावर बाबूराव उद्गारले,
‘‘डॉक्टरसाहेब, हे तर मी गेली कित्येक वर्षे करतो आहे. फक्त आमची ‘ही’ त्या
पाण्याला ‘चहा’ म्हणते.’’