Loading...

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

तिच्या फोनची वाट पाहतेय


‘‘का गं नीता, अर्धा तास कानाला फोन लावून बसली आहेस, कोणाचा फोन आला आहे
गं?’’ आईने नीताला विचारले.
‘अगं कोणाचाही फोन आलेला नाही. अमृता मला फोन करणार आहे,म्हणून मी फोन उचलून
तिच्या फोनची वाट पाहते आहे.’ नीताने उत्तर दिले.