थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

जर चिञपटांची नावे बेवड्यांनी ठेवली तर काहीशी अशी होतील....


.
1. सोडा अकबर
2. सब ने पिला दी थोड़ी
3. रम दे बसंती
4. हम टाइट हो चुके सनम
5. बियर ज़ारा
6. बेवड़े ज़मीन पर
7. एक था बैगपाइपर
8. रम मारो रम

9. मैंने ड्रिंक तुझको दिया
10. दारु दास
12. पैग लिया तो चकना क्या
13.हम टुन्न
14.उलटी कर दी आपने