थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

चावट चम्या आणि चिवट चिंगी चे २५ मराठी विनोद Marathi Jokes - जोक्स - मस्तीचा तडका

मराठी विनोद Marathi Jokes
मराठी विनोद Marathi Jokes
zचम्याची आई:- चींगे, मला पहिली २० वर्षे मुलच नव्हते झाले.
चिंगी:- मग काय केले????
चम्याची आई:- मग काय, २१ व्या वर्षी माझे लग्न झाले....

चिंगी बेहोश....
चम्याची आई मदहोश....


---------------------------------------------------------------------------------------
गुरुजी: गावाच्या मधोमध ढ मुलगा असेल तर त्याला काय म्हणाल?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
चम्या : गाढव....
वाचक बेहोश.... चम्या मदहोश....
नाही कळला तर परत परत वाचू नका...

---------------------------------------------------------------------------------------
चम्या : नमस्कार सर, आपल्या संस्थेमार्फत माझा अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम 'श्रीमंतीची गुरुकिल्ली' अर्थात 'श्रीमंत व्हा' हा आयोजित करावा अशी आपणांस विनंती आहे.
संस्थाचालक : अस्सं! बरं आता मला असं सांगा की, तुमच्या या कार्यक्रमामुळे कुणाला फायदा झाला आहे का? आणि खरोखरीच कुणी श्रीमंत झाले आहे का?
चम्या : (विनम्रपणे) या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर माझ्यारुपाने आपणासमोर उभे आहे सर!

---------------------------------------------------------------------------------------
चम्या घरी जातो आणि चिंगीला म्हणतो,
लवकर जेवायला वाढ, माझ्या पोटात कावळे ओरडतायेत.
चिंगी त्याच्या पोटाला हात लावत
चम्याः हे काय केलस?
चिंगीः काकस्पर्श.

---------------------------------------------------------------------------------------

बॉस:- चम्या, तुझा पुनर्जन्मावर विश्वास आहे का रे?
चम्या:- अजिबात नाही, असे होऊच शकणार नाही.....
बॉस:- ओह्ह्ह, काही नाही... काल तू ज्या काकांचे मृत्यूचे कारण सांगून दुपार नंतर हाफ डे घेतलास ते संध्याकाळी ऑफिस मध्ये आले होते....
बॉस मदहोश.... चम्या. . . . बेहोश......

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्याने लग्नात घेतलेला उखाणा...
उगवत्या चंद्राच्या साक्षीने,
लक्ष्मी आली घरी दाही दिशेने.....
चिंगीचे नाव घेतो...
चहा पीत कप बशीने....


---------------------------------------------------------------------------------------

चिंगी पेपर ला जाहीर करते कि ती लाखो लोकांच्या देखत कपडे बदलणार...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
मग काय हजारो लोक जमल्या वर.. दुकानदाराला कपडे बदलायला देते... आणि सांगते.... धुतल्यावर कलर फिका झाला ....

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या एकदा स्कूल बस ड्रायवर च्या मागे बसून
बडबडत असतो.
जर माझी आई हत्तीन, आणि बाबा हत्ती असते तर मी छोटा हत्ती असतो..
जर माझी आई वाघीण आणि बाबा वाघ असते तर मी छोटा वाघ असतो..
जर माझे आई वडील जिराफ असते तर मी पण छोटा जिराफ असतो..
.
.
ड्रायवर (हे सगळं ऐकून कंटाळून) :- आणि जर तुझी आई वेडी आणि बाबा बेवकुफ असले असते तर तू काय झाला असतास ?
.
.
चम्या - मग मी स्कूल बस ड्रायवर झालो असतो...

ड्रायवर बेहोश... चम्या मदहोश....

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या (चिंगीला) :- काय ग, चींगे तू किती वाजता रोज उठतेस?
चिंगी :- आपला काही वेळ काळ नाही, जेव्हा मनात येईल तेव्हा झोपते
जेव्हा मनात येईल तेव्हा उठते...

चम्या -आईला सेम टु सेम माझ्या कुत्र्यावर गेली आहेस ..
चिंगी बेहोश... चम्या मदहोश....

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या उवाच:-
कष्टाचे फळ कधी ना कधी, उशिराने का होईना, मिळतेच...
... आळसाचे फळ मात्र तात्काळ मिळते!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या : हिने नक्कीच माझी हुशारी घेतलीये!

चिंगी : हो ना! माझी अजूनही माझ्याकडे आहे!!

चम्या बेहोश..... चिंगी मदहोश...

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या - बाई..मला सु आलीये..
बाई - आधी सांग....नवर्याच्या आईला काय म्हणतात?
चम्या - सा..
बाई - काय?
चम्या - सा..
बाई - अरे 'सु' कुठाय?
चम्या - चड्डीत झाली..:-):-D:-)
बाई बेहोश.... चम्या. . . . मदहोश.....

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या चे लग्न होते.....
आणि एकदा तो पहाटे फिरायला (walk ) जातो... खूप थंडी असते म्हणून घरी परत येतो... आणि चिंगी जवळ जाऊन झोपतो.
चम्या :- आज बाहेर खूप खूप थंडी आहे.......
चिंगी :- तरी पण आमच बावळट बाहेर फिरायला गेलंय ..
चम्या बेहोश.... चिंगी मदहोश....

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या. . . . चे नातेवाईक : डॉक्टरसाहेब, लवकर या पेशंटला लवकर तपासा. सकाळपासून हा बेशुद्ध पडलाय.

डॉक्टर : काय झालंय याला?

चम्या. . . . चे नातेवाईक : डॉक्टर, हा फेसबुक पेशंट आहे. याच्या घरचं नेट कनेक्शन चार दिवसांपासून डाऊन आहे....

डॉक्टर खामोश...चम्या बेहोश... नातेवाईक मदहोश...

---------------------------------------------------------------------------------------

शिक्षक : हे जग नश्वर आहे.. आपल्या सगळ्यांना कधी ना कधी ही दुनिया सोडून जावं लागणार आहे... या वर्गातल्या प्रत्येकाला मृत्यू अटळ आहे......

चम्या : हेहेहे... पण मी या वर्गातला नाहीच्चे!!

शिक्षक बेहोश... चम्या मदहोश...

---------------------------------------------------------------------------------------
span>

डॉक्टर चम्या

पेशंट : डॉक्टर असं वाटतं की मी वाळवी आहे... काय करू ?

डॉक्टर चम्या: ह्या खुचीर्वरून उतर आधी !

---------------------------------------------------------------------------------------

चिंगी : काय रे, जेवलास का?

चम्या : काय गं जेवलीस का?

चिंगी : तू माझी कॉपी करतोयस का?

चम्या : तू माझी कॉपी करतेयस का?

चिंगी : आय लव्ह यू.

चम्या : हो, माझं जेवून झालंय.

चिंगी बेहोश.... चम्या मदहोश.....

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या : चींगे, डार्लिंग माझ्यासाठी असं काही बोल की ज्याने मला एकाचवेळी आनंद आणि दु:ख दोन्ही होईल.

चिंगी : आय लव्ह यू, दादा!!

चम्या बेहोश.... चिंगी मदहोश.....

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या: आयुष्यात लहान लहान गोष्टीच खूप त्रास देतात...

चिंगी : कसं काय?

चम्या: एकदा टाचणीवर बसून बघ!!!
चिंगी बेहोश.... चम्या मदहोश........

---------------------------------------------------------------------------------------

मँडम – पेपर खूपच सोप्पा आहे… लवकर लवकर उत्तरे लिहा…

चम्या – ओ मँडम…गप बसा…तुम्हाला आधीच उत्तरं माहित आहेत…

मँडम खामोश... चम्या मदहोश.....

---------------------------------------------------------------------------------------

रम्या आणि चम्या ला शाळेत यायला उशीर होतो....
गुरुजी :- रम्या का उशीर झाला रे....रम्या: गुरुजी काल रात्री स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो..तिथून यायला ...उशीर झाला ..
शिक्षक: आणि चम्या तुला का रे उशीर झाला ??
चम्या : सर, मी रम्याला आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो ....
शिक्षक खामोश.... रम्या-चम्या मदहोश....

---------------------------------------------------------------------------------------

चिंगी आणि झिंगी ह्या नवविवाहित बायका एकदा मयताच्या कार्यक्रमाला जातात. कार्यक्रम आटोपता आल्यावर...
चिंगी :- आयला आपल्यापेक्षा ह्या विधवा बायकाच जास्त खुश आणि निवांत असतीन नाही.
झिंगी :- ते कसे काय गं..?
चिंगी :- त्यांना, एवढेतरी नक्क्की माहिती असते कि आपला नवरा कुठे आहे ते...

---------------------------------------------------------------------------------------

चम्या ची अक्कल....
नारळाला इंग्रजी मध्ये कोकोनट म्हणतात.
कारण…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ते कोकणात जास्त मिळतात…..

---------------------------------------------------------------------------------------

एसीपी, दया, आणि अभिजीत असे तिघेही चम्या कडे सल्ला मागायला जातात....

एसीपी:- चम्या सर्, एक प्रेत मिळाले आहे, पण त्याचे दोन्ही हात तोडलेले आहेत, मग आम्हाल त्याचे फिंगर प्रिंट्स कसे घेता येतील....

चम्या:- (२ मीन विचार करून.....) एक काम करा, नाकाच्या आतल्या बाजूला ट्राय करून बघा... नक्कीच मिळतील बघा.....

एसीपी, दया, आणि अभिजीत असे तिघेही चम्या च्या पाया पडून पुढे कामाला लागले....

---------------------------------------------------------------------------------------