थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

“प्रपोज केल्यानंतर ” मुलीकडून साधारणता “कोणती उत्तरे”मिळू शकतात त्याबद्दल काही….{"type":1,"tn":"K"}">
१. नाही SSSSSSS

२. शी………!!!!!! किती घाणेरडे
विचार आहेत तुझे ?

३. मी तर तुला ‘तसल्या नजरेने’ पाहिलेच… नाही … मी तुला फक्त एक चांगला [ हे अजून वर ] मित्र मानते …

४. मी “ऑलरेडी एंगेज” आहे.

५. प्लीज, माझा असल्या”फालतू गोष्टींवर” विश्वास
नाही. माझ्यासाठी माझे ‘शिक्षण, करियर व कुटुंबिय’
महत्त्वाचे आहेत….

६. आपली तर आत्ता कुठे चांगली ओळख झाली आहे, तु तर मला अजून व्यवस्थीत ओळखत पण नाहीस, मला वाटतं की हे
कदाचित “आकर्षण” असावे …

७. तु किती कमावतोस ? / तुझा बॅलेंस किती आहे?

८. मागच्या वर्षीच तर मी तुला “राखी” बांधली होती !!!!

९. माझी अशा गोष्टींसाठ ी अजून ‘मानसीक तयारी’ झाली नाही ….

१०. मी माझ्या बाबांना / दादाला विचारून सांगते ….

११. मुर्ख माणसा….. …..,एवढी छोटीशी आणि महत्त्वाची गोष्ट सांगायला येवढा उशिर करतात का ?

१२. मला माहित आहे. बोलुन दाखवण्याची गरज नाही ….

१३. सॉरी ….

१४.”आरश्या त तोंड बघ मेल्या … म्हणे तू मला आवडतेस !!!”

१५. मी तर तुला भावासमान मानते [ पण मी मानत नाही ना !!! ] १६. होय, मला पण तू आवडतोस ,पण तू
माझा विश्वासघात करणार नाहिस ना ?

१७. गाढवा, आधिच नाहीस का सांगायचं, आता वेळ निघून गेली [ म्हणजे दुसरे कोणतेतरी चांगले "गाढव" सापडले ]

१८. तु जर थोडे आधी सांगितले असते तर मी कदाचित विचार केला असता ….

१९. नालायका , तुझी हिंम्मतकशी झाली मला असे विचारायची ?” [ त्यानंतर कदाचित एक छानशी कानफाडीत ...]

२०. ती : मला विचार करायला वेळ हवा आहे … तो :नक्की किती ? [ अजून आशा आहे तर ....] ती : ७ जन्म ….
[ यानंतर मुलगा बेशुद्ध ...]

२१. नीच माणसा….. …………….तुझी हिंम्मत कशी झाली मला असे विचारायची ?”

२२. सॉरी , माझे तुझ्या मित्रावर / छोट्या भावावर प्रेम आहे ….

२३. हा हा….हा हा हा…. हा हाहा हाही ही … ही ही ही … ही ही ही ही

२४. लग्नाच्या आधी माझा असल्या कुठल्याही फालतू गोष्टीत गुंतण्याचा विचारनाही….२५. मातीत जा … मला त्याची पर्वा नाही ….

२६. तु माझ्यासाठी काय करू शकशील ?

२७. मी कितवी आहे? हा हा हा….

२८. मी तुझ्याबद्द ल “तसला विचार’ कधी केलाच नाही …

२९. माझ्या भावाला भेट, तो तुला व्यवस्थित समजावून सांगेल….

३०. का ??? “स्वाती” नाही म्हणली का?

३१. पण तू तर “सपनाच्या” मागे होतास , तिने काय थप्पड वगैरे मारली का ?

३२. किती दिवसांकरता ? सॉरी किती तासांकरता ?

३३. “जे काही बोलायचे आहे ते लवकर बोलुन टाक, माझी जाण्याची वेळ झाली आहे…”

३४. कित्तीSSSS छान ….

३५. पुढच्या ४ महिन्यांची ‘वेटिंग लिस्ट ‘ पण फुल्ल आहे …

३६. क्काय SSSSS

३७. आत्ताच्या आत्ता इथून निघून जा नाहितर ….

३८. मला वाटतयं कदाचित मी”एंगेज” असेन …

३९. माझ्याकडे तुझ्यापेक् षा जास्त चांगले “ऑप्शन” आहेत…

४०. मला ह्या गोष्टीबद्द ल काहिएक बोलायची इच्छा नाही. त्यानंतर ती त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायला लागते …..

४१. माझ्या “बॉयफ्रेंड ला” कळले तर तुला त्रास होईल कारण तो खूप तापट आहे …

४२. खरेतर माझ्या ‘चुलत बहिणीला’ तू खूप आवडतोस म्हणून मग …..

४३. माझ्या आईला तुझे वागणे, बोलणे, चालणे आवडणार नाही ………

४४. नाईस जोक …

४५. सन्नकन एक कानाखाली [ शब्दापेक्ष ा कृती अधिक बोलकी ...]

४६. हाहाहा … मला वाटलं नव्हत की तू येवढा चालू निघशीलं …..

४७. “काय पाहिलसं माझ्यात?????”