थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

Marathi Mulgi - मराठी मुलगी कशी ओळखाल...??

Shruti Marathe Marathi Mulgi


१) ओढणी (पदर) चुकून
थोडीशी जरी काही पडली तरी विजेच्या वेगाने लगेच
सावरणारी !!! ...
२) पुण्याच्या गर्दीने भरलेया बसमध्ये सुद्धा,
किवा मुंबईच्या गर्दीतसुद्धा आपले सत्व सांभाळणारी!!!
३) मुलगा कितीही आवडला तरी , भावना वक्त न
करणारी !!!
४) कॉर्पोरेट ऑफिस मध्ये कामाला असलीतरी छोटस
का होईना मंगल सूत्र घालणारी !!!
५) कितीही मोठ्या हुद्यावर कामाला असली तरी आपले
आई वडील , सासू सासरे,नवरा , भाऊ यांना मान देणारी !!!
६) समाज्यात वावरताना सगळ्यांना भाऊ, दादा म्हणून हाक
मारणारी !!!