TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात [ नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात ]


Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance...
ढगांशी wind झुंजला रे..
काळा काळा cotton पिंजला रे..
Now yours पाळी, Let megives you
...
...टाळी..
फुलव पिसाराss Dance..
Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance..
झरझर edge झरली रे..
झाडांची leaves भिजली रे.. Rainमध्ये
न्हाउ, Something गाऊ
करुन पुकारा Dance,
Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance...
थेंब थेंब तळ्यात dancing रे
टप टप पानांत sounding रे..
Rainच्या रेघांत, Play खेळु दोघांत Blue
सवंगड्या Dance,
Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance...
Rainची रिमझिम stop झाली रे
तुझी माझी pair जमलीरे
Skyमध्ये छान छान Seven रंगी कमान
कमानीखाली त्या Dance,
Dance रे मोरा, Mangoच्या वनात
Dance रे मोरा Dance...