पृथ्वी गोल आहे.. अन् आपला विषय खोल आहे.. - Faltupana.in

Faltupana.in

Funny images, Jokes, Article, Marathi Graffiti. आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ..

Loading...

वाचकांची पसंद :

Post Top Ad

Post Top Ad

पृथ्वी गोल आहे.. अन् आपला विषय खोल आहे..

Flying Indian Girl
 Flying Indian Girl


बॅचलर पोरांना वाटतं की सगळ्या चांगल्या पोरींची लग्न होऊन गेलेत...😢😢.
.
लग्न झालेल्या माणसांना वाटतं की आपण उगाचच लवकर लग्न केलं,
.
.
ओरिजनल स्टॉक तर मागेच राहीलाय..😂😂
.
.

पोरींना वाटतं की आपण लवकर जन्माला आलो,
.
.
हँडसम पोरं तर अजुन लहान आहेत..🙊🙊
.
.
बायांना वाटतं की आपल्या वेळेस अशी पोरं नव्हती.. बिच्चारे सिंगल फिरतायेत...😎😎
.
.
लहान पोरांना वाटतं की मोठ्या पोरी समजुतदार आहेत..🤓🤓
.
.
मोठ्या पोरींना वाटतं की आपल्या बरोबरची पोरं भरोसा ठेवायच्या लायकीचे नाहीत....😤😤
.
.
म्हणजे कसं माहीतीये का?
.
.
सगळेच चांगले आहेत..
.
.
पण कोणीच कोणाला समजुन घेत नाहीये..
.
.
म्हणजे मी सगळ्यांना समजुन घेतोय पन मला कोणीच समजुन घेत नाहीये,
.
.
सगळ्यांना असंच वाटतंय...😜😜
.
.
मला कळतंय..तुम्हाला कळतंय का.?? 🤔🤔
.
.
म्हणजे एफ झेड वाला स्प्लेंडर वाल्याकडे पाहुन विचार करतो की याची गाडी भारीये.
.कमी पेट्रोल लागतं..😍😍
.
.
स्प्लेंडर वाला विचार करतो की याच्याकडे किती भारी गाडीये, माझ्याकडे असती तर जोरात पळवली असती..😎😎
.
.
.
पृथ्वी गोल आहे..
अन् आपला विषय खोल आहे..
😂😂😂😂😂😂😂

Post Top Ad

Loading...