TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

पुणेरी गर्लफ्रेंड चि वैशिष्ठे !!

पुणेरी गर्लफ्रेंड चि वैशिष्ठे !!
1. आपण तिला गर्लफ्रेंड म्हणून सर्वांशी ओळख करून दिली कि ती रागावते . :/
2. जर आपण पब्लिक मध्ये तिला मिठी मारली किंवा पकडले तर ती जोरात जन-गण-मन म्हणायला सुधा सुरवात करते .
3. आपण तिच्या आईला “मावशी” किंवा “काकू” बोलू शकतो.
4. जेव्हा ती दुखी असते तेव्हा ती “काही नाही झाले” म्हणून सांगते आणि आपल्याकडे बघत राहते.
5. तिच्या लहानपनीच्या फोटोस मध्ये किमान एका तरी फोटो मध्ये तिने परकर-पोळका घालून तिने फोटो काढलेला असेल.
6. एकदम जोरात पाऊस कोसळत असेल आणि विजा चमकत असतील तरीही ती फिल्म मध्ये मुली कशा मिठी मारतात त्याप्रकारे ती बिलकुल मिठी मारणार नाही.
7. जर आपल्याला तिच्या वडिलांनि कुठे बाहेर फिरायला बोलावले असेल तर ती जागा नक्कीच एक नाट्यंदीर असते आणि तिथे “संगीतनाट्य” हाच कार्यक्रम असतो.
8. जर आपण तिला एका गार्डन मध्ये कामानिमित्त भेटायला बोलावल असेल तरीहि ती त्याला एक “डेट”चं समजनार.
9. तिला कोणी जर आपल्याबद्दल विचारले तर ती लाजते .
10. ती जीन्स किंवा टी-शर्ट घालणे आवडत नाही पण हे सर्व आपल्याला आपल्या करीअर् घडवायचे असेल तर त्या रुपामध्ये दिसणे आवश्यक असे असे मानून ती ते कपडे घालते.
11 तिला आजही त्या शाळेतील लहानपणीच्या कविता आठवतात .
12. ती नेहमीच “अमके सर् ,तमके सर् ” बद्दल बोलत असते त्यांचे किस्से सांगत असते आणि आपण मनातल्या मनात त्या साराची आई बहिण एक करत असतो.
13. रक्षाबंधन च्या दिवशी ती तुमच्या आसपास पण दिसणार नाही .
14. तुम्ही आणि तिचा भाऊ कधीच मित्र बनू शकणार नाही .
15. घरी जर तिने किंवा तिच्या आईने जर आपल्या आवडतीचा पदार्थ बनवलेला असेल तर ती नक्कीच डब्यात घेवून येते .
16. चतुर्थीच्या दिवशी ती तुम्हाला फक्त दगडूशेठ हलवाई गणपती किंवा तळ्यातला गणपतीच्या इथे भेटायला बोलावेल .
17. आपण तिच्याबरोबर एकदा तरी तुळशी बाग ला गेलेलो असणार पण ती आपल्याबरोबर कधीही तुळशी बाग ला यायला राजी होत नाही .
18. ति एम.जी.रोड पेक्षा लक्ष्मी रोड जवळ यायला तयार होते .
19. मुली वापर करतात ते काही खास शब्द :
__ १.ईश….
___२.वात्रटच आहे मेला .
____३.आता हि कोण बया?
____४.चल ना रें .
____५.गेलास उडत .
____६.नाहीतच मुळी .
____७.माझी आई रागावेल रें .
____८.आता हा काय नवीन अवतार?
____९.येडा झालायस कि काय?
____१०.त्या जोशी काकू सांगत होत्या .
____११.काय हे वेंधलाच आहेस
____१२.माझ्या भावाला कि नाही
____१३.माझ्या त्या मैत्रिणीकडे ना हे आहे ,ते आहे …..
____१४.आईशपथ
अशी आहे आमची पुणेरी गर्लफ्रेंड चि वैशिष्ठे