TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

कोंबडीवर ४ शब्द ...१. मला सगळेच प्राणी आणि पक्षि आवडतात . प्राणी खूप चविष्ट असतात . "कोंबडी" विशेषतः जास्त चविष्ट असल्याने माझा आवडता पक्षि आहे.
२. कोंबडी खाल्ल्याने "बर्ड फ्लू" होतो.
३. कोंबडी "शाकाहारी " आहे , म्हणून मला तिचा आदर वाटतो .
४. कोंबडीला दगड मारला तर तिचा 'पक पकाक' असा आवाज येतो. मला तो फार आवडतो. नाना पाटेकरचा एक सिनेमाचे नाव 'पक पक पकाक ' असा आहे .
५. पूर्वीचे लोक कोंबड्या चोरत ,त्यांना कोंबडी चोर असे म्हणत,चोरी करणे गुन्हा आहे.
६. कोंबडी "अंडे" देते, प्रत्येक कोंबडीला नेहमीच जुळी (ट्विन्स) अंडी होतात...
७. कोंबडीचा बळी देतात. बळी देणे हि प्रथा वाईट आहे असे, "आदित्य" काल 'चीकेन तंदुरी' खातांना म्हणाला.
८. पूर्वी 'कोंबडा' आरवायचा आणि 'कोंबडी' झोपून असायची,,,,(आळशी कुठली )
९. कोंबडी कधी कधी 'सोन्या' चे अंडे देते. मला घरी लाडाने 'सोन्या' हाक मारतात .
गटारी चा दिवशीचा चार ओळी - कोंबडीच्या हातात हात घालून बोकड लागले नाचू, आषाढ गेला श्रावण आला आता महिनाभर तरी वाचू !! :)