TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

दादा कोंडके ह्यांचे शिवसेनेसाठी केलेले भाषण

सदर व्हिडियो हा फक्त यु ट्यूब वरून इथे एम्बेड करण्यात आला असून हे दादांचे भाषण त्यांच्या चाहत्यान साठीच आहे आणि त्यांच्या शैलीत आहे ह्याची नोंद घ्यावी .. कोणास अक्षेपार्ह्या वाटू शकते ..