TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

दुबईतील बस पेक्षा भारतीय बसच श्रेष्ठ !

१) दुबईतील बस पेक्षा भारतातील बस उंचीने मोठी आहे.

२) प्रवाश्याला थुंकता यावं म्हणुन खिडक्यापण उघडता येतात.

३) भारतातील बस मधे "लाल आणि पिवळा" असे दोन रंग वापरले आहेत तर दुबईच्या बस मधे केवळ एकच काळाकुट्ट रंग वापरलाय.


४) दुबईतील बस एखाद्या अळीप्रमाणे दिसते तर भारतातील बस बघुन ’हे एक बस’ आहे अस कोणीपण म्हणु शकेन.

आणखी काय काय दिसतय तुम्हाला.. कमेंट मधे लिहा...!