TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

जर प्राणी पण FACEBOOK वर असते तर

जर प्राणी पण FACEBOOK वर असते तर, त्यांचे Status Updates काही असते :

झुरळ: यार काल रात्री एक बाई माझ्याकडे बघुन एवढ्या जोरात किँचाळली की पुर्ण घर माझ्या पिछेच पडल पण तुमचा हिरो वाचला!"

पाल: U R RITE झुरळ Handsome. आज माझ्याकडे पण बघुन एक मुलगी इतक्या जोरात ओरडली कि मीच घाबरले ना!

कुत्रा:"मला आज 17वा मुलगा झाला पण मला मुलगी पाहिजे होती But m happy"....

मच्छर:"I am HIV positive.. हे सगळ माझ्या हवरटपणामुळे झालय मला वेगवेगळ्या माणसांच रक्त प्यायला आवडायच"
डुक्कर:"Oh gosh या माणसांना काय म्हणाव gossips करतात कि flu पसरवतोय. मी इतका स्वच्छ राहणारा!!"

बकरी :"Friends, जास्त बाहेर फिरु नका, Eid जवळ आहे"

कोँबडी:"जर उद्या मी STATUS UPDATE केल नाहि तर FRIENDS समजुन जा मी KFC मधे शहिद झाले."
प्राण्यांच्या फेसबुकगिरीसाठी किती LIKES!