TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

धमाकेदार किस्सा : पुढारी आणि डॉक्टर

Man With Funny Camel


😭😩😜😝😄😳😂
पुढारी (डाँक्टराना ) : माझ्या
तब्बेतीचा रिपोर्ट जरा मला
समजेल अशा भाषेत सांगा.!

डाँक्टर : आपल्या रिपोर्ट नुसार
रक्तदाब घोटाळ्यासारखा वाढत आहे..

फुफ्फुसे खोटी आश्वासने देत आहेत..

ऊजवी कडील किडनीने आपल्या
पदाचा राजीनामा दिला आहे..

चरबी महागाई प्रमाणे वाढत
चालली आहे. त्यामुळे,

रक्तवाहिन्यां मध्ये रास्तारोको
आंदोलन चालू झालेले आहे..

मज्जासंस्था सुध्दा आपला पाठींबा
काढून घेण्याच्या मार्गावर आहेत..

या सा-या गोष्टींचा ताण डोक्यातील
पक्ष श्रेष्टिंवर पडत आहे. त्यामुळे,

ते आपले सरकार बरखास्त
करण्याच्या तयारीत आहेत.

😭😩😜😝😄😳😂