TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

परदेश दौरा

परदेश दौऱ्यावर मंत्र्यांचा खूप खर्च होतो. तो कमी कसा कराल? यासाठी
मंत्र्यांनी परदेशात गेले पाहिजे व ते देश याबाबतीत काय करतात ते पाहिले
पाहिजे.