TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

दुःखद गोष्ट


तीन मित्रांनी मिळून एक फ्लॅट ५० व्या मजल्यावरचा घेतला. (लिफ्ट) उद्वाहक चालू
नाही असे रखवालदारम्हणाला. आता पायऱ्या चढण्याशिवाय गत्यंतर नाही. वेळ
घालविण्यासाठी तिघांनी ठरविले की, एकाने संस्मरणीय घटना सांगावी, दुसऱ्याने
विनोद सांगावा व तिसऱ्याने दु:खी गोष्ट सांगावी. असे करता करता ते तिथे
दरवाज्याजवळ पोचले. पहिल्या दोघांनी ठरल्याप्रमाणे त्यांच्या वाटणीची कामे
केली होती. तिसरा म्हणाला, ‘‘मी खोलीची चावी आणायला विसरलो, ही माझी दु:खद
गोष्ट आहे.