TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

आठवण करून दिल्याबद्दल धन्यवाद


एकदा एका रात्री सूर्यकांत दारूच्या नशेत जातहोता. त्याचे एक पाऊल फूटपाथवर
तर एक रस्त्यावर पडत होते. पाठीमागून येणाऱ्या हवालदाराने सूर्यकांतला काठीने
मारत विचारले- ‘‘काय रे, इतकी प्यायला कुणी सांगितली.’’
सूर्यकांत स्वत:लासावरत म्हणाला, ‘‘आठवण करून दिल्याबद्दल धन्यवाद, गेला एक
तासभर मी लंगडत का चालतो आहे.. याचाच विचार करत होतो.