TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

इमोशनल अत्याचार


घटस्फोटाचा खटला चालू होता. न्यायाधीशांनी पत्नीला विचारलं, ‘तुम्हाला
घटस्फोट कशासाठी हवा आहे?’
पत्नी- ते माझा मानसिक छळ करतात.
न्यायाधीश- तो कसा?
पत्नी- आधी ते मला वाटेल तसं टाकून बोलतात, आणि मी उत्तर देऊ लागले की कानाचं
श्रवणयंत्र बंद करून ठेवतात.