TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

अभिनेत्री गेहाना वशिष्ट ला तिरंग्याचा अपमान केला म्हणून देण्यात आला चोप (Actress Gehna Vashist beaten up !)अभिनेत्री गेहाना वशिष्ट ला तिरंग्याचा अपमान केला म्हणून देण्यात आला चोप देण्यात आला असून हा तिचा पब्लिसिटी सतंत असल्याचा टीम अशक्य पाणचट ला संशय आहे ..
पण तरी जे झाले ते चांगले पण आणि वाईट पण .. तिरंग्याचा असा अपमान परत होणार नाही हे खरे पण एका स्त्री वर हाथ उचलला गेला हे योग्य का अयोग्य .. तुमचे मत पण मांडा ..
Actress Gehna Vashist beaten up for wearing bikini with Indian flag!
This was a sheer insult to our National flag, hence the people couldn't accept this,
Good Job Done Guys...these people deserve this kind of treatment.
A Soldier is dying for the safety ofNational flag and these bollywood morons insulting the nation flag.
fair treatement given by some unknown social activists, after she evoked anger amongst the masses over her controversial bikini photo shoot.