TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

दारू चढल्यावर पोरांची ची खास वाक्य.. तळीराम ..


१. तु माझा भाउ आहे.. घाबरायच नाही.
२.भीडु आपल्याला बिलकुल चाढली नाही..
३. गाडि मी चालवणार, तु मुकाट पणे माग बसायच.
४. तु आपल्या बोलण्याच मनावर नाय घ्यायच.

५. भाउ, आपण तुला मनापासुन मान्तो.
तु लै भारी
६. चल आज सुनाव त्याला.. काय होइल ते बघुन घेउ....
६. आज फक्त तिच्या बरोबर बोलायला साठी रीचार्ज
केला आहे....
७ . तुला काय वाटत मला चढली आहे?
८. अस समजु नको कि मी पीलोय म्हणुन बोलतो आहे...
९. अरे यार येवढी पुरेल ना, कमी नाय ना पडनार......
१०. मी लास्ट पेग बॉटम अप करणार....
११ . यार तु अजुन नको पीउ.. तेरे को चड गई है..
१२. य़ार काही म्हण तु आज तुझ बोलण मनाला लागल...


१३ . कही पण आसो.. साला तु आपला भाऊ आहेस...
१४ . तु बोलना भाई, काय पाहीजे जान चाहिये
हाज़िर है ???
१५.अबे आपल्याला आज पर्यंतनाही चढली ,
चल साल्या बेट लाव आज..
१६. चल बोलतो तिच्याशी तुझ्या बद्द्ल , फोन
नंबर दे उस्का...
१७ य़ार आज उसकि बहुत याद आरहि है
१८. य़ार आता बस ,आत नाही प्यायच...
१९. य़ार तु आपला सर्वात जिगरी दोस्त... आज से हमारे बीच में कोइ पोरगी नहि अयेगि