थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

अस्सल महाराष्ट्रीयन तडका-- काही इरसाल मराठी शब्द आणि इंग्लिश अर्थ 
वांड --- TOO GOOD !!!
भावा --- DUDE !!
काटा किर्र्र --- AWESOME !!!
... जाग्यावर पलटी ----- OH MY GOD!!
नाद खुळा --- BRILLIANT !!
शुन्य मिनीटात आवर --- BE QUICK !!
रिक्षा फिरवू नकोस --- DON’T WASTE TIME !
लई भारी --- TOO GOOD !
जगात भारी ---- BEST !!
नाद नाही करायचा --- DONT CHALLENGE !!
निवांत --- RELAXED !
तानुन दे--- GO TO SLEEP !
इस्कटलेला --- STUPID !
नाद खुळा... गणपती पुळा --- OH MY GOD !!
डोक्यावर पडलायास का ??? -- HAVE U GONE MAD ??
चक्कित जाळ --- GREAT !!


आबा घुमिव !!! ---- COME ON !!!
वडाप ---- CROWD !
काय मर्दा --- HI DUDE !
तर्राट पळालास ब--- YOU WERE TOO FAST !
काय गुढघ्यावर पडलास काय ?? -- ARE U MAD ??
तरतरित --- FRESH !
घसघषित --- TOUGH !!
शाळा करने --- PLOT A SCHEME !
पेट्लास की --- YOU ARE ON FIRE ! / IN FORM
कीशात नाही आना, आणि मला बाजीराव म्हना..!
---- YOU ARE NOT QUALIFIED ENOUGH TO DO IT!
चिरकुट --- SIMPLE !
घुमिव की पिट्टा! --- Come on ! .. you can do it !!!
चहात दही ! -- STRANGE COMBINATION
खटक्यावर बोट.. जाग्यावर पलटी ! -- OH MY GOD !!
एकशरे काढ़लास काय ? -- ARE YOU SICK ?
आम्बा पाडला -- FOOLED SOMEONE SUCCESSFULLY !
लई झाक --- TOO GOOD !
हुडक आता बसून --- DO IT ONYOUR OWN !!
पुडया सोडू नकोस – DON’T LIE SO MUCH !!
***************************************
आनखि...तुमच्या कड़े काही असतिल तर सांगा.