थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

Rare pic of Sai Baba - श्री साई बाबांचे दुर्मिळ चित्र