TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

Happy Teacher's Day
आज शिक्षक दिन ..
योग्य शिक्षण माणसाच्या वैचारिक प्रक्रियेला सक्षम बनवते तर आणि मूल्य शिक्षण त्याला योग्य वैचारिक प्रक्रीये मधे विचार करायला प्रेरित करते ..
अजूनही समाजात शिक्षणाबद्दल अनास्था आहेच आणि कुठल्याही व्यक्तीचा विकास हा प्रथम त्याला शिक्षित करण्या पासूनच सुरु होतो ..
ज्या शिक्षकांचा आपण शिक्षण दिन साजरा करतो त्यांना आज नोकरी मिळवायला सरकारी अधिकार्यांना पैसे चारावे लागता ..
पगार वेळेवर मि
ळत नाही .. 
नेत्यांच्या प्रचार सभेला गर्दी करावी लागते कारण त्यांच्याच एखाद्या शिक्षण संस्थेत ते नोकरी करत असता ..
मतदान प्रक्रिया,लोकसंख्या नोंदणी आणि सर्व गोष्टीन मधे सरकारला पाहिजे असलेला एक रिकामटेकडा पगारी माणूस म्हणून शिक्षकाकडे पाहायचा दृष्टीकोन आहे ..
सरकारी कार्यालयात २०-२० लाखाचे वीज बिल पडता पण गावातल्या शाळेवर काही छत पडत नाही ..
एवढे असून पण महाराष्ट्र ८२% साक्षर आहे ,हा आनंद