TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

बायकांच्या या पाच गोष्टी कधीच समजत नाहीत .....


* तुम्ही ना अगदी "हे" आहात?
("हे" म्हणजे काय?)

*तुम्ही पहिल्या सारखे आता नाही राहिलात !! ( मग काय दुसऱ्या सारखेझालो ?)

* मला तुमच्या कडून
हि अपेक्षा नव्हती
(बये मग कसली अपेक्षा होती?)

* खरं सांगा ... मी कशी दिसते?
(खर सांगून का मार
खायचाय ?)

* मी खूप स्वार्थी आहे ना?
(हो म्हटलं तर झालच
.....आपलं कल्याण. ..)