थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

काही मजेशीर व्याख्या.....वाचून बघाच हा फालतूपणा

चिमणी पाखर
गमतीदार व्याख्या 
अनुभव - सभ्य शब्दात मांडलेल्या चुका

मोह - जो आवरला असता माणूस
सुखी राहतो पण आवरला नाही तर अजून
सुखी होतो

शेजारी -
तुमच्या स्वतःपेक्षा ज्याला तुमच्या
आयुष्याची खडानखडा माहिती असते तो

सुखवस्तू - वस्तुस्थितीत सुख मानणारा

वक्तृत्व - मिनिटा दोन मिनिटात सांगून
संपणारी कल्पना दोन तास घोळवण

लेखक - चार पानात लिहून
संपणाऱ्या गोष्टीसाठी ४०० पानं
खर्ची घालणारा

फॅशन - शिंप्याच्या हातून झालेल्या चुका

पासबुक - जगातील सर्वोत्कृष्ठ पुस्तकाचे नाव

गॅलरी - मजल्यावरून लोकांच्या डोक्यावर
कचरा फेकण्याची जागा

लेखणी - एकाच वेळी असंख्य
लोकांचा गळा कापण्याचे साधन

छत्री - एकाचा निवारा, दोघांचा शॉवर
बाथ

कॉलेज - शाळा आणि लग्न यामधील काळ
घालवण्याचे मुलींचे एक साधन

परीक्षा - ज्ञान तपासून घेण्याचे एक
'हातयंत्र'

परीक्षा - पालक आणि शिक्षक
यांच्या साडेसातीचा काळ

विश्वशांती - दोन
महायुद्धांच्या मधला काळ

दाढी - 'कुरुपपणा' लपवण्याचे' रुबाबदार' साधन

थाप - आजकाल १००% लोक हि फुकटात
एकमेकांना देतात

काटकसर - कंजूषपणाचे एक 'गोंडस' नाव

नृत्य - पद्धतशीरपणे लाथा झाडण्याची कला

घोरणे - नवर्याने /बायकोने
केलेल्या दिवसभराच्या अन्यायाचा बदला
रात्री घेण्याची निसर्गाने बहाल
केलेली देणगी

मन - नेहमी चोरीस जाणारी वस्त

ब्रह्मचर्य - कुठेच न जुळल्याने
स्वीकारायचा मार्ग

विवाहित माणूस - जन्मठेपेचा कैदी

विधुर - जन्मठेपेतून सूट मिळालेला कैदी

श्रीमंत नवरा - चालतं बोलतं ATM कार्ड

श्रीमंत बायको - अचानक लागलेली लॉटरी

IT वाला - सतत काहीतरी काम करण्याचे
सोंग करणारा इसम

IT वाली - श्रीमंत नवरा मिळावा म्हणून
स्पेशल ट्रेनिंग घेतलेली स्त्री

बुद्धिवादी -
ज्याच्या बुद्धीविषयी चारचौघात वाद आहे
असा

स्कार्फ - बॉयफ्रेंड बरोबर बाईक वरून
फिरताना कोणी ओळखू नये म्हणून थोबाड
लपवायचे मुलींचे एक साधन

चुंबन - रेशनकार्डाशिवाय मिळणारी साखर

लग्नाचा हॉल - दोन जिवांच वेल्डिंग
करणारा कारखाना.....