थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

हे आपले मराठी नाव परदेशी चावट लोकांनी चोरले

barack obama in indian dress
barack obama in indian dressOriginal Marathi names adopted by the Westerners.
औदुंबर आगाशे - Andre Agassi
दमयंती मोरे - Demi Moore
शेवंती दगडू - Sharon Stone
सीताराम वाघ - Steve Waugh
जन्या रोकडे - Jonty Rhodes
बाळ फाटक - Bill Gates
वल्लभराव फुटाणे - Vladimir putin
शंकर वेर्नेकर - Shane warne
राजू फड़तर्कर - Roger Federer
निखिल काळजे - Nicolas Cage
मेघना कोल्हे - Megan Fox
and
हरी कुंभार - Harry Potter.