TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

टन टन टन


सर : एक हजार किलो म्हणजे एक टन,
तर सांग पाहु गण्या...
तीन हजार किलो म्हणजे किती?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
गंपू : टन टन टन! :p
(चला मित्रांनो शाळासुटली. हजेरी द्या आणी झोपुन जा ;)...)