TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

Genius झंम्प्याने Bill Gates ला letter लिहिल

.

.
सर , मला काहि प्रश्न विचारायचे आहेत
Bill Gates झंप्या

1. Keyboard वरिल letters योग्य ठिकाणी नाही,
keyboard च खर version कधी येणार.?
..
..
2. Windows मध्ये Start button असत पण , Stop च का नाही..?
..
..
3.आम्ही Ms-word use करतो पण , Mr -word
केँव्हा release होणार...?
..
..
4. Keyboard मध्ये Any key च button का नाही,
कॉम्प्यूटर नेहमी मांगत असतो...?
..
..
..
आणि शेवटी सर्वात अवघड प्रश्न
..
..
5. तूमच आडनाव Gates आहे तरी तूम्ही Windows
का तयार करतात..??