TRAVEL GUIDES

थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

गुरुजी बंड्या आणि टी-२० क्रिकेट

Cricket Trolls
India Vs Pakistan Cricket Trollsगुरुजींनी वर्गामध्ये एक गंभीर विषय छेडला.
गुरूजी: (अतिउत्साहात) मुलांनो, सध्या T20 प्रकार खुपच फार्मात आहे. तुमच्या परीक्षा सुद्धा जर T20 सारख्या असल्या तर त्यांचे स्वरूप कसे असेल? कोणाला काही कल्पना?

पूर्ण वर्ग अचानक शांत झाला. कोणाला काहीच सुचेना.
ब-याच वेळानंतर बंड्याने हात वर केला. बंड्या एक व्रात्य आणि खोडकर मुलगा आहे हे पूर्ण वर्गाला माहीत होते.

गुरूजी (नकारात्मक स्वरूपात) : हा लवकर सांग काय सांगायचे ते.

बंड्या गंभीर मुद्रा करून सांगु लागला. "गुरूजी परीक्षा १ तास २० मिनटाची असली पाहीजे."

गुरूजी: "ठीक आहे, पुढे?"

बंड्या: "दर २० मिनटानंतर विद्यार्थ्यांना आपापसात बोलण्याकरता २ मिनटाचा time off असला पाहीजे."

गुरूजी टेंशन मध्ये: "बरं पुढे?"

बंड्या: "पहिले ३० मिनिटे Power-play असला पाहिजे, ज्यात शिक्षक वर्गाबाहेर असतील."

गुरूजींना हल्का हल्का घाम फूटू लागला.

बंड्या: "प्रष्णपत्रिकेतील एक प्रष्ण फ्री हिट असला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी जे काही उत्तर लिहिले असेल त्याला पूर्ण मार्क मिळाले पाहिजेत."

गुरूजींचे कपडे घामाने ओले झाले.

बंड्या: "आणि दर २० मिनिटांनी चिअर लिडर्स नीं वर्गात येऊन २ मिनिट डांस केला पाहिजे."

पूर्ण वर्गात टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि विद्यार्थी बंड्या ला खांद्यावर घेऊन नाचू लागले.☝🏻☝🏻👏🏻👏🏻

गुरूजी कायमचे पावर प्ले मध्ये (वर्गाबाहेर) गेले. 😷😂😂