थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

भारता मधील 8 प्रकार चे शाकाहारी लोक...


1.शुद्ध शाकाहारी.
2.अंड खातो पण चिकन नाहीं खात.
3.अंड्याचा केक खातो पण आमलेट नाहीं खात.
4.तर्री खातो पण चिकन पीस नाही खात.
5. बाहेर खातो पण आमच्या घरी बनवत नाही.
6. फक्त पिताना खातो बाकी वेळेस नाही.
आणि सगळ्यात important
7. लग्ना अगोदर खायचो..पण आता नाही खात.
Last & best.....
8. खाताना माळ काढुन ठेवतो..
😂😂😂😂