थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

धम्माल किस्सा - बस मध्ये भावड्या आणि सिगारेट पिणारा बंडू

Rahulya Lagir jhala ji

एका ST बसमध्ये खेड्यातून आलेले एक गृहस्थ प्रवास करत होते . पुढच्या स्टॉपवर भावड्या गाडीत चढला .
तो गृहस्थ खिडकी शेजारच्या सीटवर बसला होता . भावड्या त्या गृहस्थाच्या बाजूला जाऊन बसला .
थोड्या वेळानंतर त्या गृहस्थाने खिशातून सिगारेट काढून पेटवले आणि धूर भावड्या कडे सोडला ....
भावड्या गप्प राहीला काहीच बोलला नाही .
त्या गृहस्थाचे सिगारेट पिणे चालूच होते .
अचानक खिडकीतून जोरात हवा आली त्यामुळे सिगारेटची एक ठिणगी भावड्याच्या शर्टवर पडली .
नव्या कोर्या शर्टाला भोक पडले !!!!
तरीपण
भावड्या गप्पच .
त्या गृहस्थाच्या लक्षात आले की त्याचे चुकलेय . भावड्याच्या शर्टवर ठिणगी पडून भोक पडले तरी भावड्या गप्पच राहीला .  भावड्याची सहनशक्ती पाहून त्याला स्वतःचीच लाज वाटू लागली .
त्याने भावड्याची माफी मागण्याचे ठरवले . त्यासाठी बोलणे सुरु करत भावड्याला म्हणाला - " पाव्हणं कंच गाव म्हणायचं तुमचं ? "
भावड्या - " आता काय माझं गाव पेटवून द्यायचा विचार आहे का तुमचा ?