थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....
Showing posts with label रिकामटेकडेपणा. Show all posts
Showing posts with label रिकामटेकडेपणा. Show all posts

वट पौर्णिमा धर्तीवर पुरुष मंडळींचे बाभळी अमावस्या व्रत !!

19.6.16
मराठी तारका ⁠⁠⁠वटपौर्णिमे नंतर येणारी ‪#‎बाभळी‬ आमावस्या..😜😜 . हे व्रत पुरुषांनी करायचे असते. . या दिवशी जंगलातील यडी काटेरी बाभळ पा...Read More

Whats App मराठी कोडे - स्त या अक्षराने शेवट होणारे शब्द सांगा

15.3.16
१ पाठीवर असणारा हात २ एक धातू ३ संपूर्ण नायनाट ४ त्रासून गेलेला ५ एक नक्षत्र ६ खूप छान ७ बांधून ठेवलेला ८ अगदी योग्य ९ लाजरा बुजरा १० मित...Read More