थोडा फालतुपणा

आम्ही तुम्हाला हसवायचा विडा उचलला आहे ....

वडापाव स्तोत्र!


वडापाव wada pav
वडापाव wada pav


गोलाकारं तबकशयनम्
स्वर्णवर्णं खमंगम् ।
पावयुक्तं चटणिसहितम्
सर्वभिः खादितव्यम् ।।
क्षुधाशांतं उदरभरणम्
पुनर्खाद्याभिलाषम् ।
वंदे तुभ्यं वडापावम्
सर्वखाद्याधिराजम् ।।

इति वडापाव स्तोत्रम संपूर्णम !!
😆😂😝😜